Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanej dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RE:Clinics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30/41, zwany dalej także Administratorem. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: office@reclinics.com

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, numer telefonu, adres fizyczny, adres poczty elektronicznej, dane karty płatniczej. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi. 

5. Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b), c)  oraz f) RODO.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl),
 6. przenoszenia danych, 
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. –

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: office@reclinics.com

Zgodnie z art. 9 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w szczególności danych o stanie zdrowia przez RE:Clinics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30/41.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RE:Clinics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 30/41, zwany dalej także Administratorem. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się pod adresem e-mail: office@reclinics.com

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych: dane o stanie zdrowia.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług. 

5. Podstawa prawna przetwarzania: Art. 9 ust. 2 ust. 1 lit. a), RODO.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl),
 6. przenoszenia danych, 
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. –

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: office@reclinics.com

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od RE:Clinics sp. z o.o. komunikacji marketingowej, której celem jest w szczególności promocja usług oraz towarów oferowanych przez Spółkę oraz informowanie o wydarzeniach dotyczących jej działalności przy wykorzystaniu mojego adresu e-mail (komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail).